Productie volgens GMP-voorschriften

Productie volgens GMP-voorschriften

Als je bij jouw product het GMP-logo ziet staan dan kan je het met vertrouwen kopen. GMP heeft betrekking op het produceren van medicijnen en staat voor ‘Good Manufacturing Practice’, oftewel een ‘goede manier van produceren’. De Europese Unie heeft de richtlijnen voor GMP vastgelegd. 

 

Waar zijn GMP-richtlijnen voor bedoeld?

Niemand is gebaat bij slecht geproduceerde medicijnen. Een medicijn waaraan bijvoorbeeld (per ongeluk) giftige stoffen zijn toegevoegd kan een gezondheidsrisico vormen voor de consument. Een andere mogelijkheid is dat een medicijn de werkzame stof niet of nauwelijks bevat, waardoor het beoogde therapeutische effect uitblijft. Verder bestaat er een risico op verwisselingen wanneer een product niet tijdig wordt geëtiketteerd, met alle mogelijke gevolgen van dien. Door de GMP-richtlijnen te volgen wordt het risico op dit soort problemen zoveel mogelijk uitgesloten.

 

Wat zijn GMP-richtlijnen?

GMP is een systeem dat er voor zorgt dat producten op een consistente wijze worden geproduceerd en gecontroleerd aan de hand van kwaliteitsstandaarden. Zo wordt bijvoorbeeld altijd de kwaliteit van grondstoffen en eindproducten getest. Daarbij staat het hele productieproces uitgebreid beschreven in een protocol dat telkens op dezelfde wijze wordt uitgevoerd. Alles wordt tijdens dit proces geregistreerd, zodat indien nodig elke stap later is na te gaan. Tot slot vereist GMP goed getraind, gekwalificeerd personeel, geschikte apparatuur, goede etikettering, enzovoort.

 

Concluderend, wanneer je een product koopt dat geproduceerd is onder GMP-richtlijnen kun je er vanuit gaan dat dit zorgvuldig is gebeurd en dat het product bevat wat het etiket vermeld.

 

Heb je vragen over GMP of over de wijze waarop onze producten geproduceerd worden? Neem gerust contact met ons op.

Leave a reply